Jump to content

Welcome to Naruto New World!

Naruto New World is a 2D game based on the world of Naruto by Masashi Kishimoto, where you can create a unique character for free, and alone or in a group travel the huge world of shinobi! Create an account and join the best Naruto community!

Registration Terms

Poniższe treści stanowią warunki korzystania z usługi Naruto New World egzekwowane podczas korzystania ze strony internetowej naruto2d.pl, jej discorda oraz gry. Złamanie poniższych zasad grozi utratą konta oraz brakiem możliwości kontynuowania rozgrywki. Tworząc konto zarówno na stronie internetowej, discordzie, oraz grze, zgadzasz się automatycznie na przestrzeganie zasad i towarzyszące z tym ryzyko utraty konta.

BOT, Auto-Clickery oraz AFK. 

Używanie wspomagaczy jest zakazane. W przypadku wykrycia, iż użytkownik jest nieobecny podczas zdobywania treningu/doświadczenia, równa się to ze złamaniem zasad rozgrywki oraz utratą konta.

Multi-Konto.

Dopuszcza się posiadania nieograniczonej ilości postaci, dopóki te w żaden sposób nie są ze sobą powiązane poprzez przekazywanie walut oraz przedmiotów. W przypadku wykrycia oba konta zostają usunięte.

Brak feedbacku.

Jako gracz Twoim obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich problemów związanych z grą. Wykorzystywanie błędów gry czy też brak aktywnej komunikacji z administracją w sprawie gry grozi utratą konta.

Szanuj innych.

Odnoś się z szacunkiem do pozostałych graczy oraz administracji. Nie obrażaj, nie bądź rasistą. Nie niszcz pozytywnych doświadczeń z gry innym użytkownikom poprzez groźby, zastraszanie czy też zabijanie bez przyczyny.

Zasady gry dotyczą każdego użytkownika, i mogą ulec zmianie w każdej chwili. Wchodząc na stronę lub do gry zgadzasz się na ich przestrzeganie.